İLAN

Admin 18 Ocak 2019 Önemli Gelişmeler 1185 -A+
İLAN


ÇANKIRI İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİRTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN

 OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

Çankırı İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 3. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki Gündem Maddelerini görüşmek üzere 03/02/2019 Pazar günü saat 10.30 da Çankırı Ankara Karayolu üzerindeki KOÇ AVM - Gökkuşağı Düğün Salonunda yapılacaktır. İlk Toplantı tarihinde çoğunluk sağlanmazsa 2 toplantı 10/02/2019 Pazar günü aynı yerde, aynı adreste, aynı saatte ve aynı gündemle yapılacaktır.

 

         Bütün Üyelerimize İlanen Duyurulur.                 

                                                                                                  

GÜNDEM

1-Yoklama ve Açılış.

2-Divan Heyetinin seçimi,

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

4-Gündemin okunması,

5-Açılış konuşması ve misafir konuşmaları

6-2017-2018 Yıllarına ait Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ibrası

7-2017-2018 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ibrası

8-2017-2018 Yıllarına ait bilanço ve gelir, gider cetvellerinin okunması ve ayrı, ayrı ibrası

9- 2019-2020 Yıllarına ait Çalışma Programı okunması ve oylanması

10- 2019-2020 Yıllarına ait Tahmini gelir ve harcama bütçesinin okunması ve oylanması tahmini bütçe fasılları arasında aktarma yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-- Birliğin yapacağı her türlü kiralama Birlik için gayrimenkul, imalat, inşaat, birlik bürosu kentsel dönüşüm, her türlü araç gereç hizmet aracı alım-satım, kiralama konusu ve ayrıca bu konularda takip edilecek usul ve esaslar hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

12-  Personelin kadro ve ücretler ile yolluklarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

13-Merkez Birliği, üniversiteler, ziraat ve veteriner fakülteleri,  Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer Resmi Kurum ve kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı projelerin hazırlanması, bu projelere iştirak edilmesi uygulanması ve uygulanmasında ihtiyaç duyulacak personelin sayısının tespiti, işe alınması ve işten çıkarılması, ücretlerinin belirlenmesi ile finansı konularında karar almak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Birlik konuları ile ilgili olarak İPARD, Kırsal Kalkınma Projesi hazırlatılarak konu ile ilgili iş ve işlemler yapmaya birlik çalışma konuları için arsalarının alınması için pazarlık usulünün takip edilerek alınmasına ve alınacak gayrimenkulün niteliğini belirlemeye ve bu işlerle ilgili kredi kullanmaya ve karar almaya konu hakkındaki iş ve işlemleri yapmaya teklif alma usulü ile yapılması ihtiyaç halinde bu konular için kredi kullanmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve destelemelerin birlik aracılığıyla icmallerinin hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden Tarım ve Orman İl-ilçe Müdürlükleri döner sermaye işletme saymanlığına ödenen dosya bedellerinin, Birlik Hizmet bedeli ve Yıllık üye aidatlarının üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

16- Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklı Halk Elinde Ülkesel Hayvan Islahı Projesinden birliğimize gelen proje ödeneğinden Yapılan sözleşmeye göre her yıl kesinti yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17-Yıllık hizmet bedellerinin genel kurul tarafından belirlenmesi, ayrıca yıllık hizmet bedelinin ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

18-Üye giriş aidatı Üye yıllık aidatlarının belirlenmesi

19-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ve yurt içi-yurt dışı yolluk (gündelik ve konaklama) tutarlarının mevzuata göre belirlenmesi

20-Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği delegelerinin secçmi

21-Dilek ve temenniler                                            

22-Kapanış